Tag Archives: magazine

Magazine Basic Review

Magazine themes should basically: display illustrated excerpts on a homepage with read more links to various single post pages,

Looking for a fine magazine theme Magazine Basic is the best theme I could find.

First to mention is the responsive display on all platforms thanks to the 12 column grid layout.

Great plus is the flexibility in the home page display in 1, 2 or 3 columns.

A bit of a problem is that the theme is not basic at all: in spite of its name, it is very elaborated in details.

In my opinion in a basic theme should better not

  • use google fonts in stead of standard fonts;
  • shape read more links;
  • change standard editor style;
  • change standard excerpt length;
  • use complex css for pagination style;
  • use extra css for link styling;
  • use extra css for sticky post;
  • change the look of post comments and 404 pages;

and more so that it would be more easy to adapt styles in a child theme.

It would really be nice to have a truely basic version of this magazine theme.

Magazine formaat

Artikel over Excerpts in plaats van Full Posts in het WP-thema Twenty Thirteen; mogelijk ook toepasbaar in andere thema’s.

WordPress Twenty Thirteen Theme Post Excerpts in Home, Category, Tag, Author and Archive Pages.

Hier wordt code gegeven die ervoor zorgt dat er ‘excerpts‘ geplaatst worden in plaats van ‘full posts‘. Deze code wordt geplaatst in de  content.php. van het nieuwe child-theme.
Om te zorgen dat niet alleen de excerpt, maar ook een illustratie en een titel meekomen, heb ik de code uitgebreid als volgt:

<?php
/**
 * The adaptations template for displaying content
 *
 * Used for both single and index/archive/search.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Thirteen
 * @since Twenty Thirteen 1.0
 */
?>
<!--Magazine style: illustrated excerpts rather then full posts-->
<?php if ( is_search() || is_home() || is_category () || is_author() || is_tag() || is_archive() ) : ?>
 
" title="" >

" rel="bookmark" title="Permanent Link to ">

<!-- .entry-excerpt --> </div><!--excerpt--> <?php else : ?>
→', 'twentythirteen' ) ); ?> '', 'link_before' => '<span>', 'link_after' => '</span>' ) ); ?> </div><!-- .entry-content --> <?php endif; ?> <?php
?>

De titel komt in mijn concept naast de afbeelding te staan. De afbeeldingen staan bijna zonder tussenruimte, boven elkaar. De grootte van de afbeelding wordt bepaald door de instelling voor de ‘thumbnail’ in de media sectie van de instellingen. Op die manier wordt de Home een stuk compacter en daardoor overzichtelijker