Category Archives: Magazine Compact

Compact Magazine Styles

Magazine formaat

Artikel over Excerpts in plaats van Full Posts in het WP-thema Twenty Thirteen; mogelijk ook toepasbaar in andere thema’s.

WordPress Twenty Thirteen Theme Post Excerpts in Home, Category, Tag, Author and Archive Pages.

Hier wordt code gegeven die ervoor zorgt dat er ‘excerpts‘ geplaatst worden in plaats van ‘full posts‘. Deze code wordt geplaatst in de  content.php. van het nieuwe child-theme.
Om te zorgen dat niet alleen de excerpt, maar ook een illustratie en een titel meekomen, heb ik de code uitgebreid als volgt:

<?php
/**
 * The adaptations template for displaying content
 *
 * Used for both single and index/archive/search.
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Twenty_Thirteen
 * @since Twenty Thirteen 1.0
 */
?>
<!--Magazine style: illustrated excerpts rather then full posts-->
<?php if ( is_search() || is_home() || is_category () || is_author() || is_tag() || is_archive() ) : ?>
 <div class= "excerpt">
 <?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?>
 <div class="entry-excerpt">
 <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>" ></a>
 <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>">
 <?php the_title(); ?>
 </a></h2> 
 <?php the_excerpt(); ?>
 </div><!-- .entry-excerpt -->
 </div><!--excerpt-->
 <?php else : ?>
 <div class="entry-content">
 <?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">→</span>', 'twentythirteen' ) ); ?>
 <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links"><span class="page-links-title">' . __( 'Pages:', 'twentythirteen' ) . '</span>', 'after' => '</div>', 'link_before' => '<span>', 'link_after' => '</span>' ) ); ?>
 </div><!-- .entry-content -->
 <?php endif; ?>
<?php
?>

De titel komt in mijn concept naast de afbeelding te staan. De afbeeldingen staan bijna zonder tussenruimte, boven elkaar. De grootte van de afbeelding wordt bepaald door de instelling voor de ‘thumbnail’ in de media sectie van de instellingen. Op die manier wordt de Home een stuk compacter en daaardoor overzichtelijker

Advertisements